Moord in Antwerpen (mei 2006)

2 02 2009

Het lijkt eeuwen geleden dat deze correspondentie plaatsvond, maar het blijft actueel. De laatste mail verstuurde ik niet, omdat ik hem niet echt goed vond, maar ik zet hem er toch maar bij.

Onlangs ontving ik verschillende uitnodigingen om deel te nemen aan de ‘Witte mars’ van vrijdag. Deze mars komt er als reactie op de moorddaden te Antwerpen gepleegd door een jongeman van 18. Nadat deze jongere zichzelf kaalschoor, kocht hij een jachtgeweer en ging vervolgens op moordtocht. Hij doodde een Afrikaans meisje en een tweejarig kind en verwondde een meisje met een hoofddoek. Vervolgens werd hij zelf verwond door de politie, opgepakt en verhoord. Tijdens zijn verhoor vertelde hij dat hij bewust allochtonen had neergehaald.

De gepleegde moorden zijn verschrikkelijk en vallen niet goed te praten. Velen toonden hun medeleven met de slachtoffers. Men is geshockeerd door het irrationele geweld dat er vandaag de dag heerst en wil dit tonen door mee te stappen in een mars, georganiseerd door de overheid. Dit is best begrijpelijk, maar toch stel ik me hier veel vragen bij.

Wat is nu de bedoeling van deze mars? “Voor een betere wereld zonder zinloos en racistisch geweld” (De Standaard, 26 mei 2006) Om te tonen aan de samenleving dat we tegen zinloos geweld zijn. Zijn we dat niet al jaren? Is het geweld gestopt? Zal het nu stoppen? Pakken we de werkelijke oorzaken van het geweld aan? Ik denk dat het belangrijk is de diepgaande wortels van het probleem te achterhalen, ons vragen te stellen over de wereld waarin we leven. Het is niet door passief mee te stappen in een mars dat er iets zal veranderen.

Waarom bestaat er zulk irrationeel geweld? Waarom bestaat er xenofobie (= angst voor vreemdelingen)? Hoe komt het dat in de hedendaagse periode xenofobe, extreem rechtse ideeën zoveel succes hebben? Dit zijn volgens mij algemene, fundamentele vragen die moeten worden gesteld. Vragen die de huidige maatschappij zelf in vraag stellen en niet binnen haar logica blijven steken.

Volgende vragen werden naar voren gebracht door de media en de politiekers: “Is het Vlaams Belang verantwoordelijk? In welke mate is het verantwoordelijk? Welke straf moeten we de dader geven? Wat kunnen we tegen dit geweld doen, zonder dat het onze ‘democratie’ aantast?” Deze vragen zijn een valstrik. Men redeneert binnen de grenzen van de maatschappijlogica, binnen haar beperkingen. Men pakt alleen maar de gevolgen aan in plaats van de maatschappij zelf te veranderen, want het zijn haar fundamenten zelf die wankel staan.

Het Vlaams Belang bijv. zou de oorzaak zijn van het probleem. Deze argumentatie gaat niet op. Extreem rechtse partijen zijn een gevolg, geen oorzaak, van een maatschappij die een zondebok zoekt voor haar miserie. Deze partijen wakkeren die haat wel aan, maar in wezen zijn zij een uitdrukking van het gedachtegoed dat de hedendaagse maatschappij schept.

Welke straf moet de misdadiger krijgen? Als we ons nu eens de vraag stelden: waarom bestaan er misdadigers? Wat maakt dat mensen moorden? Frustratie, depressie? Hoe komt het dan dat er vandaag zovelen zich niet goed in hun vel voelen? (in 2004 was gemiddeld 8 % van de bevolking van 15 jaar en ouder depressief) Is het de uitzichtloosheid, een gebrek aan vertrouwen in de toekomst?

Wat u ook doet, ik vraag u die algemene vragen te stellen, erover na te denken, met anderen erover te praten en niet blindelings in de leuzen van de organisatoren te vertrouwen. Stel u vragen bij de mars zelf. Wie organiseert ze? Wie roept op om mee te stappen? Wie heeft er belang bij? Zelf zal ik niet aanwezig zijn op de mars.

Met oprechte groeten,

Y.

P.S. antwoorden, commentaar, kritiek zijn altijd welkom.

—————————————————————————————————————–

Het doet me goed zulke woorden te lezen, zeker als ze geschreven zijn door een leeftijdsgenoot. Dit geeft me hoop in deze donkere tijden.

Ik zou eerst willen zeggen dat de fundamentele vragen die je stelt, degene zijn die ik mij ook stel en waarvan ik hoop dat anderen ze zich ook stellen. Ik ben het eens met je aanzet tot denken buiten de logica onzer maatschappij, want ik weet dat die beklemmend werkt in deze zaak.

Verder heb je me sinds ons gesprek woensdag over het VB als zelfbedruipend gevolg van maatschappelijke onzekerheid overtuigd van je standpunt, ook al zie ik in de harde VB-kern nog steeds een zekere oorzaak van die onzekerheid, want ik denk dat sommige mensen nu éénmaal geboren zijn om angstig en anti-multicultureel redeneren en dat ze anderen van hun gelijk willen proberen te overtuigen. De ‘groepering VB’ is volgens mij een resultaat van de acties van deze kern en van de zoektocht naar een zondebok, die kenmerkend is voor de teloorgang van de samenleving.

Wat de betoging betreft heb ik twee dingen te zeggen. Ten eerste, het is niet omdat we tegen zinloos geweld en racisme zijn, dat we dat altijd hebben laten zien. Jij waarschuwt de mensen voor hun passieve meelopen in de mars, terwijl je zelf je afkeer van geweld slechts ventileert tegen een select groepje bekenden. Ik ben van mening dat massale tekenen zoals de mars weldegelijk effect zullen hebben, zij het niet op maatschappelijk vlak, maar eerder op ‘metamaatschappelijk vlak’. Mensen herkennen hun eigen denkbeelden in die van anderen en allen vormen zij een coherente groep in een verdeelde maatschappij. En zoals wij beiden weten staat of valt elke (r)evolutie met de coherentie van de groep aan de basis ervan.

Ten tweede zou ik het willen hebben over de kritische vragen die je stelt op het einde van je betoog. Als de mars was gelopen zoals ik hoopte dat hij zou gelopen zijn, dan zou ik met uitgestreken gezicht hebben kunnen zeggen dat dit een mars van het volk was en dat haar bedoeling edel en oprecht was. Ik denk dat dit, wat er ook gebeurd is, toch nog geldt voor veel deelnemers, maar spijtig genoeg niet voor de zogenaamde organisatoren.

De mars had een massaal volksprotest moeten worden waar de vox populi zou regeren. Het volk zou organisator, deelnemer en vooral apolitiek en stil moeten geweest zijn. Velen hebben opgeroepen om mee te stappen, en als een burger die volledig achter het concept van de mars stond, heb ik hetzelfde gedaan. De ‘organisatoren’ vonden het echter nodig om uit de schaduw te treden en zich tijdens de eindtoespraken op te werpen als de voorvechters van de democratie en de slachters van het beest genaamd Filip De Winter en zijn vehikel Vlaams Belang. Ik had op slag spijt dat ik tussen het luid applaudisserende gepeupel stond. Na de zoveelste bedreiging aan het adres van De Winter zag ik tot mijn grote opluchting dat er wel meer mensen waren die hoofdschuddend richting podium keken. Hieruit leid ik af dat een redelijk deel van de deelnemers toch nog het bos door de bomen kon zien en dat zij beseften dat we niet op de Bolivarplaats stonden om het Vlaams Belang publiek op te knopen. Gelukkig wisten de volgende sprekers de sfeer nog om te buigen naar een sfeer van verdriet en medeleven.

Ik hoop dat ik mijn standpunt ietwat duidelijk heb kunnen overbrengen.

Groet,

R.

—————————————————————————————————————–

Bedankt voor je antwoord! Je haalt veel punten aan die volgens mij cruciaal zijn en de moeite lonen om verder op in te gaan.

Allereerst vind ik het belangrijk dat we een onderscheid maken tussen de organisatoren en de deelnemers. Dit heb je gedaan, wat ik terecht vind.

Wie is de organisator? Je spreekt van een edele en oprechte ‘mars van het volk’, die volgens jou misbruikt werd door de organisatoren. De mars was volgens mij niet van het ‘volk’, maar van de overheid. Ze werd immers volledig door haar georganiseerd. Het is de overheid die via haar kanalen, zoals de media, en via haar partijen iedereen opriep om deel te nemen. Je kan niet spreken van een “spontaan volksprotest”.

Waarom roept de overheid iedereen op? Ik denk dat deze mars in de eerste plaats werd georganiseerd door de regerende partijen, om haar eigen belangen te verdedigen. Zoals jij het goed verwoordde: “De organisatoren vonden het echter nodig om uit de schaduw op te treden en zich tijdens de eindtoespraken als de voorvechters van de democratie en de slachters van het beest genaamd Filip De Winter en zijn vehikel Vlaams Belang.”

Haar eigen belangen bestaan er inderdaad in het Vlaams Belang (VB) als agressor voor te stellen, als veroorzaker van irrationeel geweld, racisme en xenofobie. Deze mars verdedigt volgens mij niet de belangen van de meerderheid, maar van een fractie binnen de bezittende en daarom heersende klasse of bourgeoisie. Je kan dus ook niet spreken van een coherente groep.

“De mars had een massaal volksprotest moeten worden waar de vox populi zou regeren. Het volk zou organisator, deelnemer en vooral apolitiek en stil moeten geweest zijn.”

Ik geloof dat zulke marsen in weze niets veranderen, want er wordt net niets gezegd. Allen komen met hun eigen bedoelingen. Er bestaat geen werkelijk debat, geen bediscussiëren van de werkelijke oorzaken van de problemen. Integendeel, men vraagt om stil te zijn en niet aan politiek te doen, tenzij het om de ‘politiek’ van de heersende klasse gaat, die nooit de grenzen van de ‘democratie’ overschrijdt, die nooit de maatschappij zelf in vraag stelt.

De meeste deelnemers kwamen vol goede bedoelingen , daar twijfel ik niet aan: voor een betere wereld zonder geweld, racisme en xenofobie. Maar deze wereld kan denk ik niet bereikt worden door achter het vaandel van de bourgeoisie te stappen, de sociale klasse bij uitstek die niet naar een verandering van de maatschappelijke verhoudingen dingt. Volgens mij werden de deelnemers misleidt door de propaganda van de bourgeoisie zodat de massa zich achter haar politiek zou scharen.

Vormen van protest die volgens mij werkelijk dingen kunnen veranderen, zijn bijv. de betogingen in Frankrijk omtrent de CPE-wet (Contrat Première Embauche). In deze beweging verzamelden jongeren, werkenden, werklozen, gepensioneerden zich in soevereine algemene vergaderingen waar er plaats was voor diepgaande debatten. Men verzamelde zich achter een standpunt dat de belangen van de meerderheid verdedigde (“Nee, aan de bestaansonzekerheid”) en niet achter specifieke eisen voor studenten, of tegen specifieke politieke groeperingen, zoals extreem-rechts.

Vriendelijke groeten,

Y.


Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: